diametrically

  1. Zarf çap boyunca, kutren, karşılıklı olarak.
  2. Zarf tamamıyla, büsbütün, doğrudan doğruya, taban tabana.
    I am diametrically opposed to his ideas.
taban tabana zıt Sıfat
...'in tam tersi Sıfat
taban tabana zıt
taban tabana zıt