discounted note

s iskonto ettirilmiş alacak senetleri İsim