1. Fiil (gemiden/uçaktan vb.) in(dir)mek, (yük) boşaltmak.
    disembarkation = disembarkment: in(dir)me, boşaltma.