1. Sıfat sinirce ve çıldırı belirtileri gösteren, ruhî sarsıntı geçiren.
    a disturbed personality. The emotionally
    disturbed are often difficult to treat.
  2. Sıfat karışık, çalkantılı, sarsıntılı, bozuk, sıkıntılı, üzüntülü, rahatsız.
ağızınin tadı bozulmak Fiil
deprem bölgesi
karışıklığın hüküm sürdüğü bölge
hareketli borsa