1. İsim damlama, damlayış, sızma, sızıntı, damla damla akma.
  2. İsim
    drippings: (a) damla(yan sıvı), (b) kızartılan etten sızan yağ.
sızıntı tavası, kızartılan etten sızan yağın toplandığı tava.
sırsıklam, suları sızan.
şıp şıp