1. point
  2. İsim element
  3. İsim component
  4. İsim, Bilgi Teknolojileri entity
  5. part
  6. primary matter
  7. staff member
finite element analysis İsim, İnşaat
finite element method İsim, İnşaat
semi-qualified worker, semi-qualified employee İsim, İnsan Kaynakları
good man for a position
specialized clerk
cooling element
land reeve
to staff Fiil
to staff Fiil
recruitment İsim, İnsan Kaynakları
selection İsim, İnsan Kaynakları
lack of personnel İsim, İnsan Kaynakları
cardinality İsim, Matematik

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Birleşik bir şeyi meydana getiren basit ... her biri, öğe, unsur