1. İsim, Gıda ve Mutfak artichoke

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Birleşikgillerden, kökü uzun yıllar yaşayıp ilkbaharda ... çiçekler açan dikenli bitki