enter a writ

  1. Fiil tevkif müzekkeresi çıkarmak
  2. Fiil celpname çıkarmak