1. İsim şey, nesne, cisim, var olan şey.
  Stars, moon, mountains, persons, languages and beliefs are entities.
 2. İsim varlık, mevcudiyet, vücut, zat.
  corporeal entity: vücut.
  to preserve one's entity and individuality:
  varlığını ve benliğini korumak.
 3. İsim bütün, bağımsız tek varlık.
  A divided country is no longer a political entity.
 4. İsim, Felsefe öz, kendilik, mahiyet, oluş.
işletmenin bağımsız kişiliğinin olması
tüzel kişi, hükmi şahıs İsim, Hukuk
ayrı bir varlığı olmak Fiil
ekonomik varlık İsim
kamu kuruluşu İsim, Kamu Yönetimi
bağımsız iktisadi varlık İsim, Rekabet Hukuku
tüzel kişi, hükmi şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi, hükmi şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi, hükmi şahıs İsim, Hukuk
özel hukuk tüzel kişisi İsim, Hukuk
kamu hukuku tüzel kişisi İsim, Hukuk
iyi işleyen şirket
açıklanmayan satış şirketi
bağımsız işletme muhasebesi İsim
işletmenin tüzel kişiliği
işletmenin bağımsızlığı ilkesi