1. İsim İncil va'ızı, İncili öğretmeye/yaymaya çalışan kimse.
  2. İsim İncilin dört bölümünü yazanlardan biri:
    Matthew, Mark, Luke, John.
  3. İsim halkı dinî uyanışa davet eden va'ız.
  4. İsim (Mormon kilisesinde) patrik.
  5. İsim bir dava uğrunda gayret ve heyecanla çalışan kimse.