expend all one

bütün sermayesini teçhizata yatırmak Fiil