factory act

 1. iş kanunu: fabrikada çalışma güvenliğini düzenleyen yasa.
  factory-hand: fabrika işçisi.
  factory
  inspector: iş müfettişi.
  factory-ship: (balina vb.) işleme gemisi, ana gemi.
  factorylike: fabrika gibi, fabrika şeklinde.