factory committee

  1. fabrika kurulu (personeli temsil etmek amacıyla , üyeleri şirketin içinden seçilen organ
  2. fabrika kurulu