failure to pay

senedin karşılığını ödememe
bir taksidi ödememe