fair and reasonable

adil ve makul tazminat
adil ve makul sözleşme
genel piyasa değeri
adil ve makul değer