fall in value

  1. değer düşüşü
  2. Fiil değerinde düşüş olmak
  3. Fiil değerce düşmek
  4. Fiil değer ce düşmek