fall in with an arrangement

  1. Fiil bir tertibi onaylamak
  2. Fiil ortak bir etkinlik konusunda başkalarıyla anlaşmak