fall through

  1. başaramamak, akamete uğra(t)mak, gerçekleş(tire)memek, suya düşmek, vazgeç(il)mek.
    His plans fell
    through: Planları suya düştü.
unutulmak Fiil, Deyim
atlanmak Fiil, Deyim
dikkate alınmamak Fiil, Deyim
gerekli ilgiyi görmemek Fiil, Deyim
ihmal edilmek Fiil, Deyim
gözden kaçmak Fiil, Deyim
gürültüye gitmek Fiil, Deyim
arada kaynamak Fiil, Deyim