1. İsim, Dil ve Edebiyat Persian
  2. Farsi

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Bugünkü Îran’ın ... Acemce, Fârisî