financial statements

yıllık mali tabloların onaylanması
konsolide mali tablolar İsim, Muhasebe
tahmini finansal tablolar İsim
yerel gereklere veya yerel muhasebe uygulamalarına göre hazırlanmış finansal tablolar İsim
yılllık hesap özetinde tahrifat yapmak Fiil
solo mali tablolar İsim, Muhasebe
tahmini (proforma) finansal tablolar İsim
malî bildirimlerin incelenmesi
solo mali tablolar İsim, Muhasebe