flight capital

  1. dış ülkelerdeki sermaye
  2. sermaye kaçışı (politik ya da ekonomik yönden kötüye gitmesi beklenen bir ülkeden tasarrufların , yatırım
    fonlarının ve altının dış ülkelere kaçışı
sermaye kaçması (kötü ekonomik ya da politik koşullara karşı önlem olarak bir ülkenin bir diğerine büyük
miktarda para transfer etmesi
sermaye kaçışı
sermayenin kaçışı
sermaye kaçışı
sermayenin kaçması
beyin göçü İsim, Sosyoloji