flutter the dovecot

  1. (mizah) ürkütmek, (genellikle sakin olan kimseler arasında) telâş/heyecan yaratmak, telâşa/heyecana sebep olmak.