1. İsim, Çevre ve Ekoloji uçucu kül
  2. İsim uçkun külü: duman, uçan gaz vb.'den elde edilen kül.