1. İsim (balıkçılıkta) sun'î sinek mahfazası (kitap şeklinde).