1. İsim düzen, biçim, kitabın genel düzeni, forma. (bkz: duodecimo, folio, octavo ), (bkz: quarto ).
  2. İsim yapılış, kuruluş, düzen, tertip, diziliş, sunuş tarzı.
    a complicated format. the format of a legislative
    program/TV show, etc.
  3. İsim, Bilişim biçim: yazı ve simgelerin bilgisayara verilmeye elverişli düzeni.
12 saatlik zaman biçimi Bilgi Teknolojileri
24 saatlik zaman biçimi Bilgi Teknolojileri
veri formatı
tarih biçimi Bilgi Teknolojileri
belge biçimi Bilgi Teknolojileri
dosya formatı İsim, Fotoğrafçılık
film boyu
elektronik ortamda Zarf
zaman biçimi Bilgi Teknolojileri
baskı denetim karakteri
veri değişim biçimi Bilgi Teknolojileri
zengin metin biçimi Bilgi Teknolojileri
TIFF Bilgi Teknolojileri

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Herhangi bir ... tablo vb