frame someone for something

  1. Fiil bir suçu birinin üzerine atmak
  2. Fiil bir suçu birine yıkmak