1. İsim destek, mesnet, manivelâ destek/dayanma noktası.
  2. İsim, Zooloji hayvanlarda destek/dayanak görevi yapan parça.