fumble with

  1. elindeki bir şeyle gayesiz/dalgın oyalanmak, elinde evirip çevirmek, mıncıklamak.