1. İsim iskele tahtası, yolcuların vapura binip inmesi için iskeleye uzatılan tahta.