get in someone

TV cihazını onarması için birini çağırmak Fiil
(birinin) canını sıkmak, (bir kimseyi) rahatsız/taciz etmek, bir kimseye musallat/tebelleş olmak, damarına
basmak.
He gets in my hair: Canımı sıkıyor.
birisine karanlık etmek, önüne çıkmak, engel olmak, ayağına dolaşmak.
birisine bir konu hakkında bilgi vermek Fiil
birini tartışmada yenmek Fiil