get one's fingers burnt

  1. (başkasının işine karışarak) başına dert açmak, belayı satın almak.
    burn one's fingers (over sth):
    (bir şeyden) ağzı yanmak.