get one's money's worth

  1. Fiil ödediği paranın karşılığını almak
  2. Fiil parasının karşılığını almak