özünü kavramak Fiil
davanın dayandığı hukuki esas
sırf zarar veya baskı amacıyla açılan dava bir davanın dayandığı hukuki esas
bir davanın esası
işin esasıni kavramak Fiil