1. daha fazla (sını yapmak/vermek/söylemek vb.).
    I'll give you $20 for it, but I can't afford to go any further.
bir konuya yeniden eğilmek Fiil
bir konuyu deşmek Fiil
konuyu deşmek Fiil
bir adım daha ileri gitmek Fiil
ayrıntılara girmek Fiil
bir konuyu artık fazla deşmeden bırakmak Fiil