1. Sıfat dereceli, kademeli, derecelere/kademelere ayrılmış.
  In graduated stages: tedricen, derece derece,
  kademe kademe.
  a graduated series of lessons.
 2. Sıfat ölçülü, dereceli, derecelenmiş, taksimatlı, taksimatlandırılmış.
 3. Sıfat (kuş kuyruğu) sivri: orta tüyü uzun, yana doğru gittikçe kısalan.
 4. Sıfat (vergi) kademeli, gelir arttıkça vergi oranı yükselen.
  a graduated income tax. An income tax is graduated
  so that the people who make most money pay the highest rate of taxes.
dereceli kap
kademeli caydırma
kademeli caydırma
kademeli fiyat
artan oranlı gelir vergisi
artan oranlı faiz
kademeli faiz
sonra giderek artan ipotek
(US) evin satın alınmasından sonra aylık ödemeleri ilk yıllarda düşük
(Br) kademeli sosyal gelir sistemi
kademeli emeklilik planı
(Br) artan oranlı (müterakki) emeklilik planı
meslek emeklilik planı
kademeli fiyat
kademeli ücret tarifesi
kademeli tarife
değişik tarife
artan oranlı vergi
artan vergi indirimi
dereceli vergilendirme
nispi vergiler İsim
tıptan mezun olmak Fiil