1. Sıfat dereceli, kademeli, derecelere/kademelere ayrılmış.
  In graduated stages: tedricen, derece derece,
  kademe kademe.
  a graduated series of lessons.
 2. Sıfat ölçülü, dereceli, derecelenmiş, taksimatlı, taksimatlandırılmış.
 3. Sıfat (kuş kuyruğu) sivri: orta tüyü uzun, yana doğru gittikçe kısalan.
 4. Sıfat (vergi) kademeli, gelir arttıkça vergi oranı yükselen.
  a graduated income tax. An income tax is graduated
  so that the people who make most money pay the highest rate of taxes.