1. İsim, Fizik kütle çekimi
 2. İsim yer çekimi, çekim kuvveti, cazibe (kuvveti).
  Law of gravity: Yer çekimi yasası.
 3. İsim ağırlık, sıklet.
  center of gravity: ağırlık merkezi.
  specific gravity: özgül ağırlık.
 4. İsim ciddiyet, vekar, temkin, ağırbaşlılık.
 5. İsim önem, vahamet, ciddiyet.
  He seems to ignore the gravity of his illness: Hastalığının vahametini bilmemezlikten geliyor.
 6. İsim (ses) kalınlık, peslik.
yerçekimi ivmesi İsim, Fizik
ağırlık özeği/ merkezi. İsim
sıklet merkezi
çekim gücü
: özgül ağırlık.
özgül ağırlık: bir özdeğin verilen bir oylumdaki kütlesinin aynı oylumlu 4°C daki suyun kütlesine oranı.

relative density ile ayni anlama gelir.
İsim
sıfır yerçekimi, (yörüngesinde hareket eden bir cisim vb. üzerinde) görünürde yerçekimi etkisinin sıfır olması. İsim
yoğunluk pili: yoğunlukları farklı iki elektrolitli pil.
yoğun-çatlak: üst tabakası alt tabakanın altına kaymış gibi görünen çatlak.
gravimeter ile ayni anlama gelir. yerçekim-ölçer: yerçekimi kuvvetini ölçen alet.
gravimeter.
bir tanığın önemi
bir suçun ağırlık derecesi
uluslararası durumun ciddiyeti
yerçekimsel tren: yerçekimi kuvvetinden yararlanarak işleyen tren.