1. üstünlük, faikiyet, muzafferiyet.
  2. zafer ödülü.
  3. anlaşmak, uyuşmak, mutabık kalmak.
  4. iyi niyet, hüsnüniyet, iyilik, lûtuf.
  5. tarziye, tazmin.