grope in the dark

  1. Fiil el yordamıyla yürümek veya aramak
  2. Fiil körü körüne araştırmak