have the exclusive production rights

bir üretimde yegâne hak sahibi olmak Fiil
bir üretimde tekel hakkına sahip olmak Fiil