have the exclusive production rights

  1. Verb tekelci üretim haklarına sahip olmak
bir üretimde yegâne hak sahibi olmak Verb
bir üretimde tekel hakkına sahip olmak Verb