1. İsim, Psikanaliz altbenlik
  2. İsim, Psikanaliz id
  3. İsim, Psikoloji ilkel benlik, içgüdüsel güçlerin kaynağı, içgüdüsel ihtiyaç ve dürtülerden doğan ruhsal erke kaynağı.
  4. İsim, Patoloji isilik: enfeksiyon yaratan şeylere karşı ciltte hasıl olan kızarıklık.
  5. Denizcilik (kimlik).
  6. (iç çap).
  7. (iç boyutlar).
  8. Telefon (İstihbarat Dairesi).
  9. Radyo (deri altı).
  10. Antropoloji (piyade tümeni).
-id
“-in kızı”. Komet evya küme yıldızlardan saçılan meteorları adlandırmakta kullanılır:
Andromedid, Persedid, vb. Son Ek
-id
“ … destanı”.
Aenedid: Aene destanı. Son Ek
-id
“-gil(ler)”.
ör.: leporid, arachnid, acarid. Son Ek, Zooloji
-id
“-li, -kan, … dolu”.
humid: nemli.
fluid: akışkan.
torrid: ateşli, hararetli. Son Ek
-id
“zerre, cisim”:
ör.:chromatid, energid. Son Ek
-id
ikili bileşimlerin soneki: maden olmayan veya elektronegatif olan eleman adına veya köküne eklenir:
hydrogen
sulfide, cyanide, sodium chloride gibi.
-id
başka bileşikten türeyen veya ona bağlı olan bileşimler için kullanılır:
anhydride, glucoside gibi.
düğüm tanıtıcısı Bilgi Teknolojileri
vergi kimlik numarası, vergi numarası İsim, İşletme
kullanıcı kimliği Bilgi Teknolojileri
yaka kartı İsim, İşletme
künye İsim
kimlik kartı.
kimlik kartı, hüviyet (cüzdanı).
kimlik numarası İsim
yani, demek ki.
kıs.:
i.e.
yani.
I'd
I would.
I'd
I should.
I'd
I had.
I-D
yedek veya askerî okul öğrencisi. İsim
nüfus cüzdanı İsim, Kamu Yönetimi
vergi kimlik numarası, vergi numarası İsim, İşletme