1. Sıfat mantıksız, mantık dışı, mantığa aykırı.
  2. Sıfat manâsız, saçma.
    an illogical fear of dark.