implied easement

  1. tapuda tescilli olmamakla birlikte koşullar veya teamül gereği hukuken varlığı varsayılan ve kabul edilen irtifak hakkı
  2. tapuda tescil olmamakla birlikte koşullar ya da teamül gereği hukuken varlığı farz ve kabul edilen irtifak hakkı