implied term

  1. İsim, Sözleşme Hukuku zımnî hüküm, mahkeme kararıyla sözleşmede yer aldığı varsayılan hüküm
  2. farz olunan sözleşme şartı