impute an accident to the driver's carelessness

  1. Fiil bir kazayı şoförün dikkatsizliğine atfetmek
  2. Fiil bir kazayı şöförün dikkatsizliğine atfetmek