in the mean time

bu esnada
bu arada
bu sırada
bu süre içersinde