1. İsim, Sinema başlangıç
  2. İsim başlama, başlangıç.
  3. İsim (üniversiteden, özellikle Cambridge'den) master veya doktora derecesi alma.
  4. İsim üniversiteyi bitirme töreni, diploma töreni.
daha baştan batıl olmak Fiil
sigortanın başlangıcı
kurulduğu günden bu yana Zarf
kuruluşundan bu yana Zarf
başlangıç zamanı
bir politikanın geçerli olduğu dönemin başlangıcı
bir ürünün üretimine başlanması
sigortanın başlangıcı