innocent passage

  1. Fiil bir memleketin topraklarından dost gibi transit geçip gitmek