intelligence with the enemy

  1. Fiil düşmanla muhaberede bulunmak
  2. düşman hakkında gizli bilgi