interest rate

faiz oranını ayarlamak Fiil
gösterge faiz oranı Bankacılık
bileşik faiz haddi
borç faiz haddi
borçlunun ödeyeceği faiz haddi
borçlu faiz oranı
fiyat seviyesini sabit tutan faiz haddi
denge faiz oranı
tasarruf arz ile yatırım talebini eşitleyen faiz oranı
vadeli faiz oranı
bankalararası faiz oranı
kanuni faiz haddi
uzun vadeli faiz oranı
uzun vadeli faiz oranı
piyasaya göre değişen faiz oranı
en düşük faiz haddi
asgari faiz oranı
ipotek faizi haddi
ipotek faiz haddi
doğal faiz oranı
doğal faiz oranı (kredi fonları ile tasarruf arzı toplamlarının birbirine eşit olduğu durumdaki faiz oranı
gecelik faiz oranı
yüksek faiz oranı ödemek Fiil
reel faiz oranı
reel faiz oranı (fiyat hareketlerinden arındırılmış faiz oranı
reel faiz
kısa vadeli faiz oranı İsim, Bankacılık
standart tasarruf faiz oranı
faiz oranı ayarlaması
faiz düşürme ödemesi İsim, Bankacılık
faiz oranı tavanı
faiz oranı değişiklikleri İsim
faiz oranında indirim
faiz indirimi İsim, Bankacılık
faiz oranında gelişme
faiz oranı beklentisi
faiz hadlerinde olumsuz yönde bir değişiklikten korunmak amacıyla yapılan vadeli işlem sözleşmesi
faiz oranı düzeyi
faiz oranı politikası (hükümetin tahvil çıkartarak banka faiz oranlarını etkileme politikası İsim
faiz oranı politikası İsim
faiz oranı riski İsim, Bankacılık
faiz riski İsim, Bankacılık
faiz oranı durumu
faiz oranı yapısı
faiz oranı paritesinin bozulması
düşük faizle
% 60 faiz getirmek Fiil
% 6 faiz getirmek Fiil
düşük faiz getirmek Fiil
mutat faiz haddi
cari faiz haddi
yüksek faiz haddi
% 4 üzerinden faiz
makul ticari haddin üstünde faiz
kanuni faiz haddi
yasal faiz oranı İsim, Hukuk
azami faiz haddi
net faiz oranı
nötr faiz haddi
parasal faiz oranı (menkul kıymete üzerinde yazılı değere göre ödenecek faiz
nominal faiz oranı
faiz oranı İsim, Bankacılık
faiz nisbeti
kısa vadeli faiz oranı
değişen faiz oranı
gerçek yıllık faiz oranı
tefeci faiz oranı
çok yüksek faiz oranı